Köpvillkor

 

Allmänt: 


Alla priser visas i Svenska Kronor “SEK” vilket inkluderar lagstadgad svensk moms på 25 %. För att kunna handla hos oss du måste vara över 18 år eller ha målmans tillstånd. Allt material på hemsidan är skyddad enligt upphovsrättslagen och får ej laddas ner utan tillstånd. 

För dig, som är privatperson, gäller distansavtalslagen samt konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. 


Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

 

Personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (1998:204),FiveDaysFashion förbinder sig för att respektera och skydda dina uppgifter och din personliga integritet. När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. 


Avbeställning & Ändring av order

Det går inte att avbeställa en order efter att ordern är slutförd.


Eventuella fel, prisändringar, slutförsäljning

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel prisförändringar eller slutförsäljning som kan bero till exempel på ändrad moms.

Ångerrätt

Du som kund hos oss har alltid rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange något skäll inom 14 dagar från det att du mottog varan. Dock ångerrätten gäller inte för till exempel underkläder, badkläder  och resterande som på grund av hälso- eller hygienskäl inte kan återlämnas när förseglingen har brutits av dig som konsument. Om du vill utöva din ångerätt skall du lämna ett klart och informativ meddelande till oss , vilken innehåller ditt namn, adress , e-post och eventuellt telefonnummer.

Ångerätten kan du frånträda förträdesviss via e-post , info@fivedaysfashion.se  eller per post till:

FiveDaysFashion
Domherestigen 12 H
614 31 Söderköping

Vänligen ange kundnummer eller fakturanummer vid kontakt för snabbast service.

Kontakt:

Mobil: +46702803907
mån-fre : 13 - 16 , lördagar , söndagar &  helgdagar:  stängt
Email: info@fivedaysfashion.se ( dygnet runt , samt icke  lördagar , söndagar och heldagar).
 
Vi kommer att svara direkt på alla ärenden via e-mail.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Som konsument har du i händelse av tvist, alltid rätt att hänföra tvisten till ARN  (”Allmänna Reklamationsnämnden”) . Vi har som policy att följa ARNS:s rekommendationer. Du kan hitta mer utförligt information via deras hemsida, www.arn.se

Om du bestämmer dig att gå vidare med ARN, då kan du göra detta helt enkelt genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
BOX 174
101 23 Stockholm

Därutöver allternativt kan du också vända dig till EU-kommissionens online – plattform för eventuellt tvistelösning som nås genom denna länk  : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

(0)